×

Za co uwielbiasz IKO?

Konkurs „Tysiak z IKO” trwał do 22.12.2017 r. do godziny 23:59:59. Dziękujemy za udział wszystkim Uczestnikom i gratulujemy Laureatom!

Lista laureatów jest opublikowana na stronie https://bankomania.pkobp.pl/Tysiak_z_IKO

Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę. W momencie przekazania Nagrody zgoda na marketing elektroniczny Banku oraz Aplikacja IKO Uczestnika musi być aktywna.

Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, będąca Rezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w PKO Banku Polskim (w tym Inteligo).

Regulamin 

×