×

Czeki BLIK

Czek BLIK (złożony z 9 cyfr) umożliwia - podobnie jak kod BLIK - realizację płatności za zakupy w sklepach i internecie oraz wypłaty z bankomatów do ustalonej z góry kwoty. Można go wykorzystać samodzielnie lub przekazać innej osobie wraz z hasłem do czeków BLIK.

  • Przed utworzeniem pierwszego czeku BLIK należy ustalić hasło do czeków w serwisie internetowym iPKO/Inteligo.
  • Każdą operację czekiem BLIK należy potwierdzić hasłem do czeków. Jeśli z czeku korzysta inna osoba, podaj jej również hasło do czeków. Hasło należy przekazać osobno.
  • Można posiadać maksymalnie 5 aktywnych czeków BLIK.
  • Utworzenie czeku BLIK w aplikacji IKO powoduje założenie blokady na rachunek do momentu wykorzystania czeku BLIK lub wygaśnięcia określonego przez użytkownika okresu ważności. Jeśli czek BLIK nie będzie wykorzystany lub wygaśnie, środki będą znów dostępne na rachunku.
  • Jeden czek BLIK można wykorzystać jeden raz.
  • Operacje czekiem BLIK realizowane są na kwotę równą kwocie lub mniejszą od kwoty, na jaką został wystawiony. Kwota niewykorzystana z czeku BLIK wróci na rachunkek osoby tworzącej czek BLIK
  • Jeżeli istnieje podejrzenie, że numer danego czeku i/lub hasło do czeków mogą być użyte przez osoby niepowołane, anuluj czek BLIK w aplikacji IKO lub zmień hasło do czeków.
  • Operacje wykonywane czekami BLIK podlegają limitom transakcyjnym.

Przejdź do czeków w IKO

×