IKOIKO

Wybierz z listy platformę, z której korzystasz.

Nowa aplikacja IKO wymaga systemów w wersjach min. Android 4.1, iOS 9.0, Windows Phone 8.1. Dostępność aplikacji na inne systemy i ich wersje można sprawdzić w wymaganiach technicznych. Pobranie aplikacji IKO wymaga dostępu do internetu i może wiązać się z opłatami za transmisję danych. Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji IKO, sposobu pobierania i instalacji oraz zasady bezpiecznego korzystania znajduja sie na stronie iko.pkobp.pl.

The new IKO application requires at least Android 4.1, iOS 9.0, Windows Phone 8.1. Application availability for other systems and versions may be checked in the technical requirements. Downloading the IKO application requires Internet access and may involve data transmission charges. Detailed information about IKO, its download and installation as well as the rules of safe operation may be found on iko.pkobp.pl/en.

Новий додаток IKO розрахований на версії операційних систем не нижче Android 4.1, iOS 9.0, Windows Phone 8.1. Доступність додатка для інших систем та їхні версії можна перевірити в технічних вимогах. Для завантаження додатка IKO необхідний доступ до Інтернету, що може спричинити нарахування оплат за передачу даних. Детальна інформація про додаток IKO, способи його завантаження та встановлення, а також правила безпечного користування розміщені на сайті iko.pkobp.pl/ua.

Новое приложение IKO требует систем в версиях как минимум Android 4.1, iOS 9.0, Windows Phone 8.1. Доступность приложения в случае других систем и их версий можно проверить в секции технические требования. Загрузка приложения IKO требует доступа к интернету и может быть связана с оплатой передачи данных. Подробные сведения о приложении IKO, способе его загрузки и установки, а также правила безопасного пользования находятся на сайте iko.pkobp.pl/ru.