×

Документы и правила

Мобильное приложение IKO

Przewodnik po aplikacji mobilnej IKO
Проводник по мобильному приложению IKO

 

Лимиты в мобильном приложении IKO

 

Szczegółowe warunki obsługi produktów bankowych w kanale mobilnym w PKO Banku Polskim
Детальные правила обслуживания банковских продуктов через мобильный канал в банке PKO Bank Polski

Действительны с 18.01.2016 г. 

 

Szczegółowe warunki obsługi produktów bankowych w kanale mobilnym w PKO Banku Polskim
Детальные правила обслуживания банковских продуктов через мобильный канал в банке PKO Bank Polski

Действительны с 19.05.2015 г. по 17.01.2016 г. 

 

Szczegółowe warunki obsługi produktów bankowych w kanale mobilnym w PKO Banku Polskim
Детальные правила обслуживания банковских продуктов через мобильный канал в банке PKO Bank Polski

Действительны с 01.08.2014 г. по 18.05. 2015 г.

 

Szczegółowe warunki obsługi produktów bankowych w kanale mobilnym w PKO Banku Polskim
Детальные правила обслуживания банковских продуктов через мобильный канал в банке PKO Bank Polski 

Действовали для клиентов, которые активировали свой мобильный канал с 26.10.2013 г. до 31.07.2014 г. Для клиентов, активировавших мобильный канал до 26.10.2013 г., эти правила действовали с 29.12.2013 г. или с дня, предшествовавшего более ранней дате выражения согласия, до 31.07.2014 г.

 

Szczegółowe warunki obsługi Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego w kanale mobilnym w PKO Banku Polskim
Детальные правила обслуживания банковских продуктов через мобильный канал в банке PKO Bank Polski

Действовали для клиентов, которые активировали свой мобильный канал до 26.10.2013 г., до 28.12.2013 г., или до дня, предшествовавшего более ранней дате выражения согласия.

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PKO BP Finat sp. z o.o. w zakresie doładowań telefonów komórkowych na rzecz Klientów korzystających z usługi IKO
Правила предоставления PKO BP Finat sp. z o.o. электронных услуг пополнения мобильных телефонов для Клиентов, пользующихся услугой IKO

 

Кошелек IKO (предлагался до 29 февраля 2016 г.)

 

Regulamin Portmonetki IKO w PKO Banku Polskim 
Правила Кошелька IKO в PKO Bank Polski 

Действовали с 30.09.2014 г. по 31.03.2016 г.

 

Regulamin Portmonetki IKO w PKO Banku Polskim
Правила Кошелька IKO в PKO Bank Polski 

Действовали с 31.01.2014 г. по 29.09.2014 г.

 

Regulamin Portmonetki IKO w PKO Banku Polskim
Правила Кошелька IKO в PKO Bank Polski

Действовали с 31.08.2013 г. по 30.01.2014 г.

 

Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla użytkowników portmonetki IKO
Комиссии и стоимость услуг банка PKO Bank Polski для пользователей кошелька IKO

Действительны с 01.10.2014 г.

 

Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla użytkowników portmonetki IKO
Комиссии и стоимость услуг банка PKO Bank Polski для пользователей кошелька IKO

Действовали с 09.09.2013 г. до 30.09.2014 г.

 

Dyspozycja wykupu Portmonetki IKO
Поручение на выкуп Кошелька IKO

 

Informacja o okresie umownym
Информация о сроках действия договора

Действительна с 31.03.2016 г.