×

Dokumenty i regulaminy

Aplikacja mobilna IKO

 

Przewodnik po aplikacji mobilnej IKO

 

Szczegółowe warunki obsługi produktów bankowych w aplikacji mobilnej IKO w PKO Banku Polskim SA 

 

Limity w aplikacji mobilnej IKO

 

Szczegółowe warunki obsługi produktów bankowych w kanale mobilnym w PKO Banku Polskim
Obowiązują od 18.01.2016 r.

 

Szczegółowe warunki obsługi produktów bankowych w kanale mobilnym w PKO Banku Polskim
Obowiązują od 19.05.2015 r. do 17.01.2016 r.

 

Szczegółowe warunki obsługi produktów bankowych w kanale mobilnym w PKO Banku Polskim
Obowiązywały od 01.08.2014 r. do 18.05. 2015 r.

 

Szczegółowe warunki obsługi produktów bankowych w kanale mobilnym w PKO Banku Polskim
Obowiązywały klientów, którzy aktywowali kanał mobilny od 26.10.2013 r., do 31.07.2014 r. Klientów, którzy aktywowali kanał mobilny przed 26.10.2013 r. obowiązywały od 2912.2013 r. lub od dnia jego wcześniejszej akceptacji, do 31.07.2014 r.

 

Szczegółowe warunki obsługi Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego w kanale mobilnym w PKO Banku Polskim
Obowiązywały klientów, którzy aktywowali kanał mobilny przed 26.10.2013 r. do 28.12.2013 r. lub do dnia poprzedzającego dzień wcześniejszej akceptacji.

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PKO BP Finat sp. z o.o. w zakresie doładowań telefonów komórkowych na rzecz Klientów korzystających z usługi IKO

 

Portmonetka IKO (oferowana do 29 lutego 2016 r.)

Regulamin Portmonetki IKO w PKO Banku Polskim
Obowiązuje od 30.09.2014 r. do 31.03.2016 r.

 

Regulamin Portmonetki IKO w PKO Banku Polskim
Obowiązywał od 31.01.2014 r. do 29.09.2014 r.

 

Regulamin Portmonetki IKO w PKO Banku Polskim
Obowiązywał od 31.08.2013 r. do 30.01.2014 r.

 

Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla użytkowników portmonetki IKO
Obowiązuje od 01.10.2014 r.

 

Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla użytkowników portmonetki IKO
Obowiązywała od 09.09.2013 r. do 30.09.2014 r.

 

Dyspozycja wykupu Portmonetki IKO

 

Informacja o okresie umownym
Obowiązuje do 31.03.2016 r.