×

Operacje niezrealizowane

Operacje niezrealizowane z rachunku prowadzonego w PKO Banku Polskim można podejrzeć w aplikacji IKO. Aby wyświetlić operacje niezrealizowane, wejdź do szczegółów danego konta i wybierz w menu kontekstowym pozycję "Operacje niezrealizowane", a wtedy wyświetlisz w zakładkach:

  • operacje odrzucone przez Ciebie lub bank (np. ze względu na brak środków na koncie)
  • operacje oczekujące na realizację

 

×