×

Karty - obsługa

W zakładce Mój Bank > Karty znajdziesz listę swoich kart debetowych i kart kredytowych w PKO Banku Polskim. Usługi dotyczą klientów indywidualnych - posiadaczy kart kredytowych i nie dotyczą kart dla firm.

Kliknięcie w wybraną kartę na liście powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji o danej karcie, m.in. nazwę karty, dostępny limit kredytowy, limity transakcyjne dla karty, zasady spłaty kwoty minimalnej zadłużenia, datę ważności karty czy numer rachunku do spłaty karty.

Jeżeli opłata za kartę płatniczą do konta jest uzależniona od zrealizowanej transakcyjności, na ekranie ze szczegółami swojej karty w aplikacji IKO znajdziesz informację, ile jeszcze musisz wydać za pomocą danej karty, aby nie płacić opłaty za korzystanie. W IKO prezentowany będzie również cykl, za jaki opłata jest pobierana (np. od 22 czerwca do 21 lipca).

×