×

Pomagaj z nami

Teraz możesz połączyć siły z Fundacją PKO Banku Polskiego i wesprzeć bliską swojemu sercu inicjatywę w IKO w formie zlecenia stałego. Masz do wyboru 5 inicjatyw.

  • Walka z COVID 19 (koronawirusem) - wpłaty zostaną przekazane na wsparcie służb bezpośrednio odpowiadających za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia i życia Polaków.
  • PKO Bieg Charytatywny – ogólnopolski  bieg sztafetowy pod hasłem „Pomagamy z każdym krokiem”. Zaangażowanie zawodników przeliczane jest na pomoc dla najbardziej potrzebujących.
  • Zdrowie - Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa (BAHK) – ogólnopolska akcja społeczna, której celem jest wychowanie kolejnych pokoleń honorowych dawców krwi.
  • Edukacja – wsparcie projektów w obszarze nauki oraz alternatywnych form nauczania, służące podniesieniu poziomu edukacji i jej dostępności dla dzieci i młodzieży w Polsce.
  • Nadzieja – wsparcie dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dorosłych wychowanków domów dziecka i rodzin zastępczych, a także pomoc osobom niepełnosprawnym.

×